ePORT DNP: Cảng Điện Tử - Cảng Đà Nẵng

Sử dụng dịch vụ trực tuyến - hiệu quả - nhanh chóng - mọi lúc mọi nơi.
Tiên phong trong chuyển đổi số doanh nghiệp.

DNP ePORT được xây dựng cho.
Hãng tàu Trao đổi lệnh giao hàng điện tử eDO, quản lý vận đơn tức thời
Nhà vận chuyển Logistic Đăng ký dịch vụ trực tuyến, hiệu quả - nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.
Tài xế Nhân lệnh giao hàng điện tử thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.
Tích hợp mọi thứ trên một nền tảng - mọi lúc - mọi nơi.
Đăng ký dịch vụ Online.
Lệnh giao hàng điện tử eDO.
Thanh toán điện tử.
Hải quan điện tử.
Hóa đơn điện tử.